Examen de Química de Baleares (selectividad de 2009)

UIB M Prova daccés a la Universitat 2009 Química Model 2 Contesta una opció de les dues proposades Utilitza la taula peridica adjunta Pots emprar la calculadora La puntuació mxima de cada pregunta est indicada a linici de la pregunta La nota de lexamen és la suma de les puntuacions OPCIÓ A 1 25 punts Podem considerar la benzina com una mescla doctans C8 H18 Conegudes les segents calors de formació aigua gas  242 kJmol dixid de carboni gas  394 kJmol i oct líquid  250 kJmol a Escriu la reacció a…
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Química
Convocatoria Ordinaria de 2009
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases