Examen de Tecnología Industrial de Baleares (selectividad de 2004)

Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Tecnología Industrial
Convocatoria Ordinaria de 2004
Fase General Específica

Informar de un error

Proves daccés a la Universitat 2004 Selectivitat LOGSE Tecnologia Industrial II Model 1 Hi ha dues alternatives dexamen cadascuna de les quals consta de set parts A la primera part hi ha un problema que tindr una valoració mxima de quatre punts Les altres sis parts són preguntes que cobreixen els diferents temes de lassignatura cada pregunta correctament contestada tindr una valoració mxima dun punt Aquest examen es pot resoldre amb tota la documentació que es cregui convenient OPCIÓ A Problema…

Temas mencionados new_releases