Examen de Tecnología Industrial de Baleares (selectividad de 2008)

UIB M Prova daccés a la Universitat 2008 Tecnologia Industrial II Model 1 Hi ha dues alternatives dexamen cadascuna de les quals consta de sis parts A les dues primeres parts hi ha dos problemes que tindran una valoració mxima de tres punts cadascun Les altres quatre parts són preguntes que cobreixen diferents temes de lassignatura cada pregunta correctament contestada tindr una valoració mxima dun punt Aquest examen es pot resoldre amb tota la documentació que es cregui convenient OPCIÓ A Prob…
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Tecnología Industrial
Convocatoria Ordinaria de 2008
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases