Examen de Economía de la Empresa de Cataluña (PAU de 2013)

Districte Universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya Organització de Proves dAccés a la Universitat Proves dAccés a la Universitat Curs 20122013 Economia de lempresa Srie 4 Responeu a CINC dels sis exercicis segents Cada exercici val 2 punts En el cas que respongueu a tots els exercicis només es valoraran els cinc primers Exercici 1 En Joanet ha comenat a treballar a lempresa Auditories Express SL La primera feina que li han encarregat és auditar u…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2013
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases