Examen de Francés de Cataluña (PAU de 2016)

Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Convocatria 2016 Llengua estrangera Francs Srie 1  A Comprensió escrita Qualificació Redacció Comprensió oral Etiqueta de qualificació Etiqueta identificadora de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  PARENTS RÉÉDUQUEZVOUS Ils sont douze sagement assis en rond dans un atelier de parents Estelle est la mre exténuée dune petite fille de 2 ans qui colonise ch…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Francés
Convocatoria Extraordinaria de 2016
Fase General

Informar de un error

Temas mencionados new_releases