Examen de Historia del Arte de Cataluña (PAU de 2014)

Districte Universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Convocatria 2014 Histria de lart Srie 5 Aquesta prova consta de dos exercicis En lexercici 1 heu descollir UNA de les dues opcions A o B i respondre a les qestions que shi plantegen En lexercici 2 heu descollir UNA de les tres obres 1 2 o 3 i respondre a les qestions corresponents Exercici 1 5 punts en total OPCIÓ A 1 Resumiu o esquem…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Historia del Arte
Convocatoria Extraordinaria de 2014
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases