Examen de Lengua Catalana y Literatura de Cataluña (selectividad de 2003)

Districte universitari de Catalunya SRIE 3 PAU LOGSE LLENGUA CATALANA I LITERATURA Curs 20022003 Escolliu una de les dues opcions OPCIÓ A Llegiu aquest text i responeu les qestions segents No va necessitar cap més aclariment Tampoc no existien paraules de consol per al seu amic per tant tots dos van callar Era veritat doncs la brama que havia corregut pel camp sobre els camions de la mort el rumor que ningú no sabia don havia sortit i shavia escampat igual que les epidmies entre els presos Per …
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Lengua Catalana y Literatura
Convocatoria Extraordinaria de 2003
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases