Examen de Tecnología Industrial de Cataluña (selectividad de 2004)

Districte universitari de Catalunya SRIE 3 PAU Curs 20032004 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions A o B entre les quals cal triarne una Primera part Exercici 1 25 punts Per a cada qestió només es pot triar una resposta Resposta correcta 05 punts resposta incorrecta 016 punts qestió no contestada 0 punts Qestió 1 Un fuster decideix fer un lot de 150 jocs de bitlles la qual cosa li representa un…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura TecnologĂ­a Industrial
Convocatoria Ordinaria de 2004
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases