Examen de Tecnología Industrial de Cataluña (selectividad de 2006)

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves dAccés a la Universitat Tecnologia industrial srie 4 PAU Curs 20052006 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions A o B entre les quals cal triarne una Primera part Exercici 1 25 punts Per a cada qestió només es pot triar una resposta Resposta ben contestada 05 punts resposta mal contestada 016 punts…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura TecnologĂ­a Industrial
Convocatoria Extraordinaria de 2006
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases