Examen de Tecnología Industrial de Cataluña (selectividad de 2008)

Districte Universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya Organització de Proves dAccés a la Universitat Proves daccés a la Universitat Curs 20072008 Tecnologia industrial Srie 2 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna La primera part és comuna i la segona té dues opcions A o B de les quals cal triarne UNA PRIMERA PART Exercici 1 25 punts En cada qestió només es pot triar UNA resposta Qestió ben contestada 05 punts qestió mal contestada…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura TecnologĂ­a Industrial
Convocatoria Ordinaria de 2008
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases