Examen de Dibujo Técnico II de la Comunidad Valenciana (PAU de 2012)

i GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DEDUCACIÓ FORMACIÓ I OCUPACIÓ COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD W    1 n  S ISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÁ SISTEIA UNI VERSITARIO VAL ENCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATRIA JUNY 2012 CONVOCATORIA JUNIO 2012 DIBUIX TCNIC II DIBUJO TÉCNICO II BAREM DE LEXAMEN Heu de contestar les quatre preguntes de lexercici A o les quatre de lexercici …
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Dibujo Técnico II
Convocatoria Ordinaria de 2012
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases