Examen de Artes Escénicas de Galicia (ABAU de 2022)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade Convocatoria ordinaria 2022 Código 51 ARTES ESCÉNICAS O exame consta de 4 preguntas de 5 puntos das que poderá responder un MÁXIMO DE 2 combinadas como queira Se responde máis preguntas das permitidas só serán corrixidas as 2 primeiras respondidas  El examen consta de 4 preguntas de 5 puntos de las que podrá responder un MÁXIMO DE 2 combinadas como quiera Si responde más preguntas de las permitidas solo serán corregidas las 2 prime…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Artes Escénicas
Convocatoria Ordinaria de 2022
Fase Acceso Admisión

Informar de un error

Temas mencionados new_releases