Examen de Artes Escénicas de Galicia (PAU de 2016)

CiUG C ll KJ lTlltL lERIf RI lll l lCIA PAU SETEMBRO 2016 Código 52 ARTES ESCÉNICAS OPCIÓN A 1 Sinala e introduce brevemente as características das principales tipoloxías escénicas 4 puntos 1 Señala e introduce brevemente las características de las principales tipologías escénicas 4 puntos 2 Tras introducir brevemente a obra desde o punto de vista histórico e literario sinala as liñas básicas para o deseño da posta en escena do texto proposto facendo fincapé en aspectos como a dirección de acto…
Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Artes Escénicas
Convocatoria Extraordinaria de 2016
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases