Examen de Artes Escénicas de Galicia (PAU de 2016)

CiUG C ll KJ lTlltL lERIf RI lll l lCIA PAU XUÑO 2016 ARTES ESCÉNICAS Código 52 OPCIÓN A 1 Características xerais do teatro renacentista e barroco 4 puntos 1 Características generales del teatro renacentista y barroco 4 puntos 2 Tras introducir brevemente a obra desde o punto de vista histórico e literario sinala as liñas básicas para o deseño da posta en escena do texto proposto facendo fincapé en aspectos como a dirección de actoresinterpretación iluminación xestión do espazo escenografía e o…
Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Artes Escénicas
Convocatoria Ordinaria de 2016
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases