Examen de Cultura audiovisual de Galicia (ABAU de 2017)

Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Cultura audiovisual
Convocatoria Extraordinaria de 2017
Fase Acceso Admisión

Informar de un error

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade SETEMBRO 2017 Código 52 CULTURA AUDIOVISUAL II OPCIÓN A a Exercicio de análise valoración máxima 4 puntos que se repartirán entre as dúas preguntas Ejercicio de análisis valoración máxima 4 puntos que se repartirán entre las dos preguntas a1 Explica as funcións da banda sonora no cine e aplícaas a esta película  Explica las funciones de la banda sonora en el cine y aplícalas a esta película máximo 2 puntos a2 Breve comentario críti…

Temas mencionados new_releases