Examen de Cultura audiovisual de Galicia (ABAU de 2017)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade SETEMBRO 2017 Código 52 CULTURA AUDIOVISUAL II OPCIÓN A a Exercicio de análise valoración máxima 4 puntos que se repartirán entre as dúas preguntas Ejercicio de análisis valoración máxima 4 puntos que se repartirán entre las dos preguntas a1 Explica as funcións da banda sonora no cine e aplícaas a esta película  Explica las funciones de la banda sonora en el cine y aplícalas a esta película máximo 2 puntos a2 Breve comentario críti…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Cultura audiovisual
Convocatoria Extraordinaria de 2017
Fase Acceso Admisión

Informar de un error

Temas mencionados new_releases