Examen de Cultura audiovisual de Galicia (ABAU de 2017)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 Código 52 CULTURA AUDIOVISUAL II OPCIÓN A a Exercicio de análise valoración máxima 4 puntos que se repartirán entre as dúas preguntas Ejercicio de análisis valoración máxima 4 puntos que se repartirán entre las dos preguntas a1 Analiza esta imaxe publicitaria e relaciona a súa composición cos seus obxectivos  Analiza esta imagen publicitaria y relaciona su composición con sus objetivos máximo 2 puntos a2 Breve comentario …
Comunidad Aut├│noma Galicia
Asignatura Cultura audiovisual
Convocatoria Ordinaria de 2017
Fase Acceso Admisi├│n

Informar de un error