Examen de Dibujo Técnico II de Galicia (PAU de 2016)

PAU SETEMBRO 2016 Código 23 DEBUXO TÉCNICO II A OPCIÓN El alumno deberá elegir una de las dos opciones planteadas A o B O alumno deberá elixir unha das dúas opcións presentadas A ou B 1A Dibuja la homóloga de la figura dada O Debuxa a homóloga da figura dada CUALIFICACIÓN MÁXIMA  3 puntos B E A C B 2A ú8Í ÉoYYSÓSGGAAuuÉÉee ú8Íb JÓq1o2VSúMMGGkG  CUALIFICACIÓN MÁXIMA  3 puntos     3A Dibuja la 1 2 y 3 proyecciones diedricas de la figura Escala E 11 Acótalas según la norma UNE Debuxa a 1 2 e 3 pro…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Dibujo Técnico II
Convocatoria Extraordinaria de 2016
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases