Examen de Electrotecnia de Galicia (PAU de 2010)

CiUG COMI IÓ INTERUNIVER ITARIA DE GALI IA PAU SETEMBRO 2010 Código 24 ELECTROTECNIA O alumno contestará os exercicios dunha das dúas opción A ou B A puntuación máxima de cada exercicio é 25 puntos OPCIÓN A 1 A lectura dos amperímetros do circuíto da figura é A1  10 A A2  4 A Determina o valor da resistencia R2  50Hz A1 R2 A2 R1  1 XL  2  2 Nun condutor circular de cobre de 6 mm de sección prodúcese unha caída de tensión de 01 V cando circulan 20 A Determinar a lonxitude do condutor 001785 3 No…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Electrotecnia
Convocatoria Extraordinaria de 2010
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases