Examen de Electrotecnia de Galicia (PAU de 2015)

CiUG COMIS IÓN INTERUNIVERSITAR IA DE GALICIA PAU XUÑO 2015 Código 24 ELECTROTECNIA O alumno contestará os exercicios dunha das dúas opción A ou B A puntuación máxima de cada exercicio é de 25 puntos 1 OPCIÓN A 1 I   1 Determina a caída de tensión a través de cada unha das resistencias de 3  3  no circuíto da figura 9V 3 1 2 Nunha instalación disponse dos seguintes consumos C1 Catro puntos de luz de 100W cada uno que funcionan de forma continuada ao longo do día C2 Un quentador eléctrico de 3 k…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Electrotecnia
Convocatoria Ordinaria de 2015
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases