Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2010)

CiUG COMI IÓ INTERUNIVER ITARIA DE GALI IA PAU SETEMBRO 2010 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN A Realizar unha ilustración a partir do seguinte texto Explicar o proceso de traballo e as técnicas empregadas 10 puntos Foi ata o parque de atraccións comprou unha entrada para o montaña rusa berrou como todos os outros mais entendendo que non había perigo era só un xogo Comeu nun restaurante xaponés mesmo sen entender ben o que comía sabía só que era moi caro e agora esta dispos…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Extraordinaria de 2010
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases