Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2013)

CiUG COMIS IÓN INTERUNIVERSITAR IA DE GALICIA PAU XUÑO 2013 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN A Realizar un debuxo sobre os efectos da crise económica mundial utilizando tres cores diferentes Xustificar as técnicas empregadas 10 puntos A primeira parte da pregunta vale 8 puntos e a segunda parte 2 puntos Realizar un dibujo sobre los efectos de la crisis económica mundial utilizando tres colores diferentes Justificar las técnicas utilizadas 10 puntos La primera parte de la p…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Ordinaria de 2013
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases