Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2016)

CiUG C ll KJ lTlltL lERIf RI lll l lCIA PAU SETEMBRO 2016 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN A Realizar unha ilustración a partir do seguinte texto Explicar o proceso seguido para reflectir a idea e as técnicas empregadas 10 puntos A primeira parte da pregunta vale 8 puntos e a segunda parte 2 puntos A vaidade é unha calidade moi estendida e tal vez ninguén se vexa libre dela Nos círculos académicos e científicos é unha especie de enfermidade profesional Pero precisamente no…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Extraordinaria de 2016
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases