Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2016)

CiUG C ll KJ lTlltL lERIf RI lll l lCIA PAU XUÑO 2016 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN A Realizar un debuxo sobre a crise dos refuxiados utilizando tres cores diferentes Xustificar as técnicas empregadas 10 puntos A primeira parte da pregunta vale 8 puntos e a segunda parte 2 puntos Realizar un dibujo sobre la crisis de los refugiados utilizando tres colores diferentes Justificar las técnicas utilizadas 10 puntos La primera parte de la pregunta vale 8 puntos y la segunda p…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Ordinaria de 2016
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases