Examen de Matem谩ticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de Galicia (PAU de 2016)

CiUG COM ISIÓN INTERUN JVERSITARIA DE GALICIA PAU SETEMBRO 2016 Código 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II O alumnoa debe responder só aos exercicios dunha das opcións Puntuación máxima dos exercicios de cada opción exercicio 1 3 puntos exercicio 2 3 puntos exercicio 3 2 puntos exercicio 4 2 puntos 1 Sexa a matriz A  1 1 1 2  OPCIÓN A a Determina os valores de x e y para os que se verifica a seguinte ecuación 3A2 xA y I O onde I é a matriz identidade de orde 2 e O é a ma…
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Matem谩ticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Convocatoria Extraordinaria de 2016
Fase General Espec铆fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases