Examen de F铆sica de Galicia (PAU de 2010)

Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura F铆sica
Convocatoria Ordinaria de 2010
Fase General Espec铆fica

Informar de un error

CiUG COMI IÓ INTERUNIVER ITARIA DE GALI IA PAU XUÑO 2010 Código 25 FÍSICA Puntuación máxima Cuestións 4 puntos 1 cada cuestión teórica ou practica Problemas 6 puntos 1 cada apartado Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución ás cuestións terán que ser respostas razoadas Pódese usar calculadora sempre que non sexa programable nin memorice texto O alumno elixirá unha das dúas opcións OPCIÓN A C1 Dous satélites A e B de masas mA y mB mA  mB xiran arredor da Terra nunha órbita circul…

Temas mencionados new_releases