Examen de Griego de Galicia (ABAU de 2017)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade SETEMBRO 2017 GREGO II Código 32 OPCIÓN 1 XENOFONTE I TRADUCIÓN Puntuación máxima seis puntos LISANDRO DELIBERA COS ALIADOS SOBRE OS PRISIONEIROS           NOTAS 1  Lisandro xeneral espartano 2 de 3 verbo non confundir con II PREGUNTAS Puntuación máxima catro puntos a Contestar TRES destas catro PREGUNTAS 1 Análise sintáctica de     2 Análise morfolóxica de e 3 Obras de Xenofonte 4 Cite e explique algúns exem…
Comunidad Aut├│noma Galicia
Asignatura Griego
Convocatoria Extraordinaria de 2017
Fase Acceso Admisi├│n

Informar de un error

Temas mencionados new_releases