Examen de Imagen de Galicia (PAU de 2010)

CiUG COMISIÓN INTERUNIVER ITARIA DE GAI ICIA PAU SETEMBRO 2010 IMAXE Código 44 OPCIÓN 1 Elaborar unha narración visual con debuxos de elaboración propia explotando as cores como recursos creativos Explicar o proceso de traballo e comentar a función estética e creativa das cores utilizadas 10 puntos Elaborar una narración visual con dibujos de elaboración propia explotando los colores como recursos creativos Explicar el proceso de trabajo y comentar la función estética y creativa de los colores …
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Imagen
Convocatoria Extraordinaria de 2010
Fase General Espec铆fica

Informar de un error