Examen de Italiano de Galicia (ABAU de 2021)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2021 Código 15 ITALIANO O exame consta de 6 preguntas de 25 puntos das que poderá responder un máximo de 4 combinadas como queira Se responde máis preguntas das permitidas só se corrixirán as CATRO primeiras respondidas  El examen consta de 6 preguntas de 25 puntos de las que podrá responder un máximo de 4 combinadas como quiera Si responde a más preguntas de las permitidas solo se corregirán las CUATRO …
Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Italiano
Convocatoria Extraordinaria de 2021
Fase Acceso
Ver el examen de la otra fase

Informar de un error

Temas mencionados new_releases