Examen de Italiano de Galicia (ABAU de 2022)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade Convocatoria ordinaria 2022 Código 64 SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA ITALIANO O exame consta de 6 preguntas de 25 puntos das que poderá responder un máximo de 4 combinadas como queira Se responde máis preguntas das permitidas só se corrixirán as 4 primeiras respondidas  El examen consta de 6 preguntas de 25 puntos de las que podrá responder un máximo de 4 combinadas como quiera Si responde a más preguntas de las permitidas solo se corr…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Italiano
Convocatoria Ordinaria de 2022
Fase Admisión
Ver el examen de la otra fase

Informar de un error

Temas mencionados new_releases