Examen de Lengua Gallega y Literatura de Galicia (ABAU de 2021)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade 2021 Código 02 LINGUA GALEGA E LITERATURA II O exame consta de 6 preguntas de 25 puntos cada unha das que poderá responder un MÁXIMO DE 4 combinadas como queira Se responde máis preguntas das permitidas só se corrixirán as 4 primeiras respondidas TEXTO A perfección non existía De quen era a culpa de que ela non fose perfecta Non obstante os seus seguidores non tiñan por que sabelo Bieito sempre llo dicía O que comezara como unha si…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Lengua Gallega y Literatura
Convocatoria Ordinaria de 2021
Fase Acceso Admisión

Informar de un error

Temas mencionados new_releases