Examen de Matem谩ticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de Galicia (PAU de 2015)

CiUG COM ISIÓN INTERUN IVERSITARIA DE GALICIA PAU Xuño 2015 Código 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II O alumnoa debe responder só aos exercicios dunha das opcións Puntuación máxima dos exercicios de cada opción exercicio 1 3 puntos exercicio 2 3 puntos ejercicio 3 2 puntos ejercicio 4 2 puntos OPCIÓN A 1 Dadas as matrices A  a 0 2 1  B  1 0 1 b  C  c2 0 2 c  Calcula as matrices A B e B C Calcula os valores de a b e c que cumpren A B B C  2 Un restaurante foi …
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Matem谩ticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Convocatoria Ordinaria de 2015
Fase General Espec铆fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases