Examen de Lengua Vasca y Literatura de Navarra (EvAU de 2020)

Comunidad AutĂłnoma Navarra
Asignatura Lengua Vasca y Literatura
Convocatoria Extraordinaria de 2020
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error

Batxiler goa ren Ebaluazioa Unibertsit atean Sartzeko IKASTURTEA 2019  2020 IRAKASGAIA EUSKARA ETA LITERATURA 11 A EREDUA upna 1c1h1r eidad 1li btlc a r1e Naverra N e lerirro alo Unibetileile rLblikoa A AUKERATIK ETA B AUKE RATIK HAUTA DITZAKEZU GALDERAK ATAL BAKOITZEAN ADI ERAZTEN DEN BEZALA A Aukera Galtza motzetan lanera j oat ea gizonezkoentzat debeku1 Enpresa askotan gizonezkoek ezin dute galtza motzetan lan egi n Zergat ik ote da Gai horri buruz ko artikulua 1 idatzi du Ane Urrutikoet xea…