Examen de Geografía de el País Vasco (PAU de 2011)

eman te zabat zazu Universidad Euskal Herriko del País Vasco Unibertsitatea UNIBERTSITATERA SARTZEKO HAUTAPROBAK 2011ko UZTAILA GEOGRAFIA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD JULIO 2011 GEOGRAFÍA Azterketa honek bi aukera ditu Horietako bati erantzun behar diozu Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea Frogaren balorazio orokorra 10 puntukoa izango da 1 Ariketa praktikoa 4 puntu Kontuan hartuko da mapak ondo egitea eta aurkeztutako materiala ulertzea eta era egokian interpretatzea …
Comunidad Autónoma País Vasco
Asignatura Geografía
Convocatoria Extraordinaria de 2011
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases