Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Dibujo Técnico II
Convocatoria Extraordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Proves daccés a la universitat Dibuix tcnic Srie 3 Indiqueu les opcions triades Exercici 1 Opció A Opció B Exercici 2 Opció A Opció B Exercici 3 Opció A Opció B Convocatria 2018 Qualificació 1 Exercicis 2 3 Suma de notes parcials Qualificació final Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora 2 La prova consisteix a fer TRES dibuixos Heu descollir UNA de les dues opcions del dibuix 1 A o B UNA de les dues opcions del dibuix 2 …