Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Física
Convocatoria Ordinaria de 2003
Fase General y Específica

Informar de un error

Material relacionado

Districte universitari de Catalunya SRIE 2 PAU LOGSE Curs 20022003 FÍSICA  Feu el problema P1 i responeu a les qestions Q1 i Q2  Escolliu una de les opcions A o B i feu el problema P2 i responeu a les qestions Q3 i Q4 de lopció escollida En total cal fer dos problemes i respondre a quatre qestions Cada problema val 3 punts 1 punt per cada apartat Cada qestió val 1 punt P1 Considereu el sistema de la figura La massa m1  15 kg es troba inicialment en reps en contacte amb lextrem duna molla ideal …