Descargar examen

search

¿Sabías que puedes buscar exámenes por temas?

Desde los Reyes Católicos hasta la Generación del 98 pasando por reacciones ácido-base, tendrás todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura FĂ­sica
Convocatoria Extraordinaria de 2009
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Districte Universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya Organització de Proves dAccés a la Universitat Proves daccés a la Universitat Curs 20082009 Física Srie 1 Feu el problema P1 i responeu a les qestions Q1 i Q2 A continuació escolliu UNA de les opcions A o B feu el problema P2 i responeu a les qestions Q3 i Q4 de lopció escollida Totes les respostes shan de raonar i justificar Cada problema val 3 punts 1 punt per cada apartat Les qestions Q1 i Q2 …

Temas mencionados new_releases