Descargar examen

Comunidad Autónoma País Vasco
Asignatura Historia de España
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso

Informar de un error

eman ta zabal zaw Universidad Euskal Herriko 1 del País Vasco Unibertsitatea Historia de España  EAU 2018 t t wwwehueus t 1 an ta ubal zazu Universidad Euskal Herriko del País Vasco Unibertsitatea UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 2018ko EKAINA ESPAINIAKO HISTORIA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD JUNIO 2018 HISTORIA DE ESPAÑA Azterketa honek bi aukera ditu Horietako bat erantzun behar duzu Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea Zuzenketa eta kalifikazio irizpide esp…