Descargar examen

Comunidad Aut贸noma Catalu帽a
Asignatura Dibujo T茅cnico II
Convocatoria Ordinaria de 2009
Fase General y Espec铆fica

Informar de un error

Districte Universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya Organització de Proves dAccés a la Universitat Proves daccés a la Universitat Curs 20082009 Dibuix tcnic Srie 4 Indiqueu les opcions triades Exercici 2 Opció A D Opció B D Exercici 3 Opció A D Opció B D Suma de notes parcials 1 2 3 Total Etiqueta identificadora de lalumnea Etiqueta de qualificació Ubicació del tribunal  Número del tribunal  2 La prova consisteix a fer TRES dibuixos un de geometri…

Temas mencionados new_releases