Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Latín II
Convocatoria Extraordinaria de 2003
Fase General y Específica

Informar de un error

SRIE 3 PAU LOGSE Curs 20022003 LLATÍ Districte universitari de Catalunya OPCIÓ A La prova consisteix a fer quatre exercicis 1 traduir un text 2 resoldre una qestió de morfosintaxi 3 resoldre una qestió sobre llengua o civilització romana i 4 exposar breument un tema de llengua o de civilització romana TEXT NUMA POMPILI CONTINUA LOBRA DE RMUL Numa Pompilius agros quos Romulus bello ceperat diuisit uiritim ciuibus amoremque pacis eis1 iniecit Idem Pompilius ad pristinum numerum duo2 augures addid…