Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Historia de España
Convocatoria Extraordinaria de 2013
Fase General

Informar de un error

Material relacionado

GENERALITAT VALENCIANA CONSELLIRIA OEDUCACIÓ CULTURA 1 SPORT COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD   n   S IST EMA UNIVERS ITA RI VAL ENCIÁ SIST EMA UN IVERSITARIO VAL ENCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JULIOL 2013 HISTRIA DESPANYA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JULIO 2013 HISTORIA DE ESPAÑA BAREM DE LEXAMEN 1 Descriviu el tipus de fonts utilitzades 1 punt 2 Identifiqueu les idees princi…