Descargar examen

search

¿Sabías que puedes buscar exámenes por temas?

Desde los Reyes Católicos hasta la Generación del 98 pasando por reacciones ácido-base, tendrás todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Historia del Arte
Convocatoria Extraordinaria de 2019
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error

OPCIÓN A Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XULLO 2019 HISTORIA DA ARTE Código 33 1 Escolle dúas destas tres láminas ata 4 puntos por cada unha e identifica analiza e comenta cada unha das obras escollidas empregando o seguinte esquema  Escoge dos de estas tres láminas hasta 4 puntos por cada una e identifica analiza y comenta cada una de las obras escogidas empleando el siguiente esquema a Identifícaa e sinala se procede culturaestilomovemento cronoloxía título e a…

Temas mencionados new_releases