Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Historia de España
Convocatoria Extraordinaria de 2016
Fase General

Informar de un error

Material relacionado

1GENERALITAT  VALENCIANA fgtfÍPORT COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD    dI  S ISTElIA UNIVERSITARI VALENCIÁ SISTEMA UNIVERSITARIO VA LENCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JULIOL 2016 Assignatura HISTRIA DESPANYA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JULIO 2016 Asignatura HISTORIA DE ESPAÑA BAREM DE LEXAMEN 1 Descriviu el tipus de fonts utilitzades 1 punt 2 Identifiqueu les idees principals de…