Descargar examen

Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Historia de España
Convocatoria Extraordinaria de 2018
Fase Acceso

Informar de un error

Histria dEspanya Model 1 Opció A 1 Escull una daquestes dues opcions a o b a Comenta aquest mapa de les guerres púniques analitzant com a mínim  situació de la península Ibrica i si escau de les actuals illes Balears en el moment diniciarse la segona guerra Púnica 1 punt  paper que tingué la península Ibrica i si pertoca les actuals illes Balears durant la segona guerra Púnica i fets més importants que shi desenvoluparen 1 punt  conseqncies de la segona guerra Púnica per a la península Ibrica i…