Examen de EconomĂ­a de la Empresa de Baleares (PAU de 2010)

Prova daccés a la Universitat 2010 Economia de lEmpresa Model 3 Elegeix una de les opcions segents OPCIÓ A PART PRCTICA 1 Una agncia dassessorament financer est interessada a avaluar lempresa Mallorquina de Distribucions SL que li proporciona les segents dades comptables dels dos últims exercicis econmics Realitzable Exigible a curt termini Disponible Recursos propis Existncies Exigible a llarg termini Immobilitzat 2008 180000 295000 363000 1015000 212000 690000 1245000 2009 180000 370000 48000…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Extraordinaria de 2010
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error