Examen de EconomĂ­a de la Empresa de Baleares (PAU de 2010)

Prova daccés a la Universitat 2010 Economia de lEmpresa Model 1 Elegeix una de les opcions segents OPCIÓ A PART PRCTICA 1 Lempresa SOlla SA presenta a 31 de desembre de 2008 els segents saldos expressats en euros Compres de mercaderies 40000 reparacions i conservació 10000 primes dassegurances 35000 clients 50000 caixa 340000 vendes de mercaderies 900000 interessos financers de deutes rebuts 7000 impost sobre beneficis 70000 sous i salaris 300000 Seguretat Social a crrec de lempresa 50000 prdue…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2010
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases