Examen de FĂ­sica de Baleares (PBAU de 2018)

Física Model 3 OPCIÓ A 1 La figura representa dues esferes de 721020 kg cada una i un punt P que equidista 800 km de les esferes a Quina és la intensitat del camp gravitatori al punt P 15 punts b Qu val el potencial gravitatori al punt P 1 punt 2 Dos fils rectes parallels i llargs separats 1 m transporten corrents elctrics dintensitats I1 i I2 La intensitat I1 és més petita que I2 El camp magntic en el punt mitj entre els dos fils val 09 T quan els corrents tenen el mateix sentit i 32 T quan te…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura FĂ­sica
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error