Examen de Francés de Baleares (PBAU de 2021)

Francs II Instruccions a Compréhension 2 punts Heu de triar una de les dues opcions A o B per centrarvos en un sol text b Grammaire 2 punts vocabulaire 1 punt phonétiqueorthographe 1 punt Es pot combinar amb tota llibertat tots els apartats duna i altra opció per exemple responent només grammaire de les opcions A i B etc fent sempre esment al valor final global daquesta part de la prova 4 punts c Rédaction 4 punts Heu de triar una sola opció A o B Instrucciones a Compréhension 2 puntos Hay que …
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Francés
Convocatoria Extraordinaria de 2021
Fase Acceso

Informar de un error

Temas mencionados new_releases