Examen de Lengua Catalana y Literatura de Baleares (PAU de 2010)

Prova daccés a la Universitat 2010 Comentari de text Llengua Catalana i Literatura Model 1 OPCIÓ A Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades És clar que cal intervenir en matria de llenges com daltra banda cal també actuar en lmbit de leducació la sanitat lequilibri territorial les comunicacions les polítiques de solidaritat i desenvolupament la protecció de la massa forestal i la investigació a tots els nivells I és clar també que cal dotar amb mitjans totes les iniciatives …
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Lengua Catalana y Literatura
Convocatoria Ordinaria de 2010
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases