Examen de Lengua Catalana y Literatura de Baleares (PAU de 2012)

UIB M Prova daccés a la Universitat 2012 Comentari de text Llengua Catalana i Literatura Model 2 OPCIÓ A Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades La coeducació és un mtode educatiu que parteix del principi de la igualtat entre els sexes i la no discriminació per raó de sexe Coeducar significa no establir relacions de domini que supeditin un sexe a laltre sinó incorporar en igualtat de condicions les realitats i la histria de les dones i dels homes per educar en la igualtat d…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Lengua Catalana y Literatura
Convocatoria Extraordinaria de 2012
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases