Examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de Baleares (PAU de 2010)

Prova daccés a la Universitat 2010 Matemtiques Aplicades a les Cincies Socials Model 1 Contestau de manera clara i raonada una de les dues opcions proposades Es disposa de 90 minuts Cada qestió es puntua sobre 10 punts La qualificació final sobté de dividir el total entre 4 Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge matemtic i no matemtic emprat per lalumne Es valoraran negativament els errors de clcul Opció A 1 La suma de les tres xifres dun determinat nombre és 13 La xifra de le…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Convocatoria Ordinaria de 2010
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases